Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


madarstina:start

Maďarština

Slovesa

Základní a zároveň slovníkový tvar sloves v maďarštině je v 3. osobě jednotného čísla.

Infinitiv

Infinitiv vytváříme příponou -ni.

áll - állni (stojí - stát), beszél - beszélni (mluví - mluvit), jön - jönni (přichází - přijít), ír - írni (píše - psát), ad - adni (dává - dávat)

Pokud slovo v slovníkovém tvaru končí na -ik, vynecháme tuto koncovku a místo ní připojíme příponu vyjadřující infinitiv -ni.

lakik - lakni (bydlí - bydlet), utazik - utazni (cestuje - cestovat), dolgozik - dolgozni (pracuje - pracovat), találkozik - találkozni (schází se, scházet se)

U některých slov (často velmi frekventovaných) se tvoří infinitiv nepravidelně.

  • příklady slovesa s příponou -nni

lesz - lenni, megy - menni, eszik - enni, iszik - inni, tesz - tenni, vesz - venni, hisz - hinni, visz - vinni

  • příklady slovesa končící na -ik

alszik - aludni, fekszik - feküdni,fürdik - fürödni/fürdeni, dohányzik - dohányozni

Nepravidelně je tvořený také infinitiv slovesa být.

van - lenni

madarstina/start.txt · Poslední úprava: 2015/12/20 19:01 autor: 188.163.73.105